måndag 20 mars 2017

Dags att söka Skapande skolapengar!


Så att vi kan uppfylla vår kulturstrategi!

Möllevångsskolans kulturstrategi
IMG_1805.JPG
Övergripande mål
Att alla elever på skolan ska ta del av ett flertal olika konst- och kulturformer.
Syfte
“Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: kan använda
och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt
har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.” lgr-11, s15-16
Hur
Detta ska ske genom den ordinarie undervisningen där kulturen blir ett pedagogiskt redskap
som är integrerat i den övriga verksamheten.
“Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv,föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som lärande miljö” lgr-11,s 17.
Vem
All ordinarie personal har ansvar för att detta genomförs. Eleverna ska ges möjligheter att påverka kulturformerna. Efter varje aktivitet genomförs en kort utvärdering och ett reflekterande samtal.
IMG_1804.JPG

Våra lokala mål för att ta del av samhällets kulturutbud:
Efter år 3, år 6 och år 9 ska varje elev på Möllevångsskolan:


  • Deltagit i en konsert med symfoniorkester.
  • Deltagit i en konsert av annan sort.
  • Tagit del av utbudet på Malmö muséer.
  • Sett minst tre föreställningar såsom teater, dans, cirkus osv
  • Tagit del av utbudet på Malmö konsthall
  • Tagit del av filmer genom skolbio.
  • Träffat minst tre författare.
  • Varit på stadsvandring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar